خدمات مشاوره و مهندسی نظامی

0 Comments

امروزه روز همه اشخاص با نقش مهندسی آشنا هستند و درباره خدماتی که انجام می دهند مطلع هستند اما شاید کمتر کسی باشد که با مهندس مشاور آشنایی داشته باشد. شرکت پادیرمانا با در نظر

نقشه های اجرایی ساختمان

0 Comments

وجود نقشه خوب و کامل یکی از نکات مهم روند ساختمان سازی است زیرا با استفاده از نقشه می   توان یک ساختمان خوب و بی نقص ساخت. نقشه هایی اجرایی این موضوع را نشان می 

مهندسین مشاوره شهرسازی

0 Comments

مهندسین مشاور در واقع افرادی هستند که در زمینه ساختمان سازی، طراحی و برنامه ریزی مهارت و تخصص زیادی دارند. این افراد روی پروژه های عمومی و خصوصی کار کرده و وجودشان برای معماران ضروری

طراحی نقشه انواع ساختمان

0 Comments

نقشه برای ساختن هر چیزی بسیار مهم است و زمانی که صحبت از مکانی باشد که در آینده در آن زندگی خواهیم کرد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. با کمک یک نقشه می توانیم از

هزینه و ضریب بالاسری

0 Comments

در پروژه های ساختمان  سازی به جز هزینه های مستقیم که در قراردادها و فهرست بها وجود دارد، هزینه های غیر مستقیم دیگری هم به پیمانکار تحمیل خواهد شد که در صورت عدم بی توجهی