همکاران

مدیرعامل: احمد نوروزی

رئیس هیئت مدیره: مهران زاهدپور

آقای وحید سلمانی: مهندس مشاور عمران

آقای نریمان شکری: مهندس مشاور معماری

آقای فواد لاجوردی: ناظر ساخت و ساز

خانم مریم میثاقی: مهندس عمران

آقای رضا کاظمی: مهندس مکانیک تاسیسات

خانم میترا احمدی: مدیر مالی

آقای میلاد شاکرحسینی: حسابدار

آقای سعید سلیمانی: حسابدار